300-200_15362330492701

Штраф в 500 евро введен во Флоренции за еду на улице